Syntra opleiding Vastgoedcoach

Vastgoedcoaching of aankoopbemiddeling vond in het buitenland reeds lang zijn ingang, én met succes.

De vastgoedcoach begeleidt en adviseert kopers in hun zoektocht naar een onroerend goed. Deze begeleiding gaat van een behoefteanalyse over aanbodanalyse, financieel-fiscale en bouwtechnische optimalisatiemogelijkheden tot de eigenlijke onderhandeling.

De vastgoedcoaching kan zowel gebeuren door een intensieve begeleiding als door het aanreiken van de nodige tools. De certificeerde bijscholing vastgoedcoach is een gespecialiseerde opleiding voor de vastgoedmakelaar en dit gefocust aan de vraagzijde van iedere vastgoedtransactie.

Deze opleiding wordt vanaf november 2010 opnieuw geprogrammeerd in campus Gent.

Doelgroep

Deze gecertificeerde bijscholing richt zich tot - Erkende vastgoedmakelaars - Stagiair-vastgoedmakelaars die een nieuwe niche willen uitbouwen in de snel evoluerende vastgoedsector

Lesprogramma

De opleiding ( 64 uur ) is opgedeeld in een vijftal blokken:

 • Basisbeginselen van de vastgoedcoaching - 4u
 • Coachingstechnieken - 24u
 • Optimalisatie - 24u
 • Bedrijfsbezoeken aan aankoopbemiddelaars in Nederland - 8u
 • Assessment - 4u

De opleiding wordt verzorgd door deskundige docenten die hun expertise vertalen naar de deelnemers.

 • Basisbeginselen van vastgoedcoaching (4 uur)   
  Toelichting over de opleiding , situering , afbakening beroep , beroepsaansprakelijkheid , structuur vastgoedsector , situering BIV in functie: vastgoedcoaching , deontologie , vakjargon , honorarium , ...
 • Coachingstechnieken (24 uur)
  Commerciële onderhandelingstechnieken , coachingsvaardigheden , communicatietechnieken , behoeftenanalyse ( detectie en onderzoek , marktonderzoek , bronnen ) , juridische aspecten & informatieplicht ( contracten , geheimhouding , belangenconflict )
 • Optimalisatie (24 uur)
  Fiscaliteit ( successieplanning ,vermogensbeheer ,vastgoedcertificaten ) , financiering en kredietvormen , analytische waardebepalingen , rentabiliteitsstudie , optimalisatiemogelijkheden , duurzaamheid , subsidiesteun , overheid , ...
 • Bedrijfsbezoeken (8 uur )
 • Coachingscase (4 uur)
  Verschillende componenten uit de opleiding worden toegepast in één of meerdere praktijkcases.

Aanvullende informatie

Meer info in campus Gent bij Marleen Vanlierde: marleen.vanlierde@syntra-mvl.be.
Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 18, omwille van de interactieve doelstelling van de bijscholing.
Inschrijvingsbijdrage: €210
Docenten, die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied: o.m. Hendrik Nelde, Frank Burssens, Luc Lievens, Philip Janssens.

Praktijkproeven & Getuigschrift

Na het slagen voor het assessment (bespreking van een coachingscase van een 5 à 10-tal pagina's), bekomt men het officieel gecertificeerd getuigschrift van "Vastgoedcoach", erkend door SYNTRA Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Bij het afleggen van je examens is ons examenreglement van toepassing. Je kan het hier downloaden.

Toelatingsvoorwaarden

Erkend BIV - vastgoedmakelaars of stagiair - vastgoedmakelaars ( nadat ze de helft van hun stage hebben doorlopen : wordt aangetoond via BIV - stageovereenkomst ).

Inschrijvingen & inlichtingen

Naast online inschrijven kan u voor al onze opleidingen ook schriftelijk (via e-mail of fax) of aan het onthaal van onze campussen inschrijven. Inschrijvingen richt u best uitsluitend aan de campus waar u de opleiding wenst te volgen. Je vindt hier al hun contactgegevens.

Lesdata

Vastgoedcoach (16 sessies) - start: 20/11/2010

 • za. 20 november 2010  8u30 - 12u00
 • za. 27 november 2010  8u30 - 12u00
 • za. 4 december 2010  8u30 - 12u00
 • za. 18 december 2010  8u30 - 12u00
 • za. 18 december 2010  13u20 - 16u50
 • za. 15 januari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 22 januari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 29 januari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 5 februari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 12 februari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 19 februari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 26 februari 2011  8u30 - 12u00
 • za. 19 maart 2011  8u30 - 12u00
 • za. 26 maart 2011  8u30 - 12u00
 • za. 2 april 2011  8u30 - 12u00
 • za. 30 april 2011  8u30 - 12u00

Documenten