Reacties

Klanten

 1. ... zegt:
  April 20th, 2009

  In opbouw

Professionelen

 1. Pablo Janssen zegt:
  Maart 22ste, 2009

  De opleiding vastgoedcoach is mijns inziens een zinvolle extra opleiding aan deze van Vastgoedmakelaar. De coach, een bekend begrip bij enkele omliggende landen, komt er dan ook op vraag van de markt. Vele vastgoedmakelaars die up-to-date willen blijven (juridische dossiers, ruimtelijke ordening, bouwkunde en diens meer...) zullen baat bij hebben aan zo'n opleiding. Een transactie waarin koper en verkoper door 2 verschillende bemiddelaars worden vertegenwoordigd, kan de reputatie van ons beroep, collegialiteit en deontologie enkel ten goede komen.

 2. Pieter-Jan Demeyere zegt:
  Maart 17ste, 2009

  Gelet op het huidige nationale marktsysteem waarbij de makelaar in opdracht werkt van de verkoper(s) en het stijgend aantal verplichtingen die bij een verkoop van een onroerend goed moeten worden vervult wordt het, naar mijn mening, steeds moeilijk voor de kopers om te kunnen inschatten wat o.a. nu wel en niet conform is, of de vraagprijs conform de marktwaarde is, op welke premies men aanspraak kan maken, etc. De optredende vastgoedmakelaar dient zicht te houden aan de deontologische informatieplicht om beide partijen volledig en ondubbelzinnig te informeren maar deze blijft toch nog steeds in opdracht werken van de verkoper. Het huidige marktsysteem gecombineerd met de minder stabiele marktsituatie maakt het voor de koper des te belangrijker zich te kunnen baseren op rationele, objectieve en ondubbelzinnige informatie. Gezien de huidige mondialisering en het steeds meer kopen over de grenzen heen doet deze behoefte aan objectieve advisering van de koper verder stijgen teneinde het welslagen van de investering te maximaliseren. Ikzelf ben grote voorstander van een opleiding tot vastgoedcoach die werkt in opdracht van de kopende partij. Indien deze opleiding effectief wordt georganiseerd zal ik mij kandidaat stellen voor het volgen van deze opleiding!

 3. Hendrik De Vos zegt:
  Maart 4de, 2009

  In het KAEV (Het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond) worden we wekelijks met gevallen waarbij een huurder die om één of andere reden opgezegd wordt door de verhuurder dikwijls 3 à 4 maanden langer blijft in de opgezegde woning omwille van het feit dat de huurder geen andere woonst vindt tegen een voor hem betaalbare huurprijs. Ook vrederechters houden hier (instemmend) rekening mee. De vastgoedcoach kan hier een oplossing bieden: in opdracht van de huurder kan de coach in vrij korte tijd een huurwoning vinden voor de huurder. De vastgoedcoach zou gelet op zijn goede contacten met de eigenaarsverenigingen, een 'go between' zijn tussen huurder en verhuurder, en zodoende het vertrouwen opwekken van beiden.