Wat willen wij bereiken?

 • Het marktaandeel van de vastgoed professioneel verruimen door diversificatie van diensten naar consumenten toe.
 • Creatief oplossingen bieden voor reële behoeften.
 • Het implementeren van in het buitenland opgedane ervaringen die als doel hebben de markt verder te professionaliseren.
 • Het recht op objectieve informatie - ook aan kopers- en huurderskant - te garanderen.
 • Zorgen dat deze nieuwe beroepsgroep in elk geval onder het toezicht van het B.I.V. (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) blijft.

Wat kunnen we concreet betekenen?

Als het woordje vastgoedcoach of kopersmakelaar niet duidelijk zou zijn een aantal kerntaken:

 • Algemene behartiging van de belangen van de koper (huurder).
 • Behoefte bepaling samen met de klant uitwerken (locatie, volume, financiële draagkracht, ...) zodat de verkoper of verkopende makelaar een 'droomklant' ontmoet.
 • Zoektocht, selectie en een, eerste analyse van de markt.
 • Het selecteerde vastgoed (laten) bezoeken, nazicht documenten en vereiste dossierstukken.
 • Onderhandelen (voorwaarden en prijs) na beschikking over volledig dossier.
 • Strategische uitwerking en advies voor aankoop, verkoop bestaand pand, opmaak correcte bewoordingen in verkoopsovereenkomst, hoedanigheid koper, fiscale optimalisatie, ...
 • Indien gewenst: verdere begeleiding bij financiering en verzekeringen, tot aan de notaris.

Een man met een nieuw idee wordt voor gek versleten totdat het idee slaagt.

Mark Twain (1835 - 1910)

Verklaring Van Dale

coach
[kootsj] de; m,v -es iem die adviseert en begeleidt

coachen
coachte, h gecoacht als coach begeleiden